برگزارکنندگان كنفرانس

logo55ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

   

دبير علمي كنفرانس: دكتر بابك امين شهيدي

اعضاي کميته علمي و داوري پنجمين کنفرانس تخصصي ترموديناميک

· دکتر علي احمدپور (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

     · دکتر حسينعلي اخلاقي اميري (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر فريدون اسماعيل زاده (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز)

· دکتر سيد فواد آقاميري (عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان)

· دکتر محمدباقر آياني (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر اميرعباس ايزدپناه (عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس)

· دکتر حميد بخشي زرين آبادي (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني مازندران)

· دکتر مجتبي بيگلري (عضو هيات علمي دانشگاه سمنان)

· دکتر غلامرضا پازوکي (عضو هيات علمي دانشگاه اميرکبير)

· دکتر محمد پسنديده فرد (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر کيانا پيوندي (عضو هيات علمي دانشگاه سمنان)

· دکتر وحيد تقي خاني (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)

· دکتر بهمن توحيدي (عضو هيات علمي دانشگاه هريوت وات)

· دکتر محمد حجت (عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان)

· دکتر امير حسين جليلي (عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت)

· دکتر جعفر جوانمردي (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز)

· دکتر علي حق طلب (عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس)

· دکتر علي خوش سيما (عضو هيات علمي دانشگاه حکيم سبزواري)

· دکتر علي دشتي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر محمدرضا دهقاني (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران)

· دکتر علي تقي ذوقي (عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت)

· دکتر سونا رئيسي (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز)

· دکتر فاطمه سبزي (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز)

· دکتر احسان سلجوقي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر عليرضا سليماني نظر(عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان)

· دکتر اکبر شاهسوند (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر ابوالفضل شجاعيان (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي همدان)

· دکتر عليرضا شريعتي (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز)

· دکتر عليرضا طباطبايي نژاد (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي سهند)

· دکتر محمدرضا طلاقت (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز)

· دکتر رضا عارفي نيا (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر حسين عجم (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر محسن عدالت (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)

· دکتر شهريار عصفوري (عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس)

· دکتر نفيسه فرهاديان (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر عليرضا فضلعلي (عضو هيات علمي دانشگاه اراک)

· دکتر محمدعلي فنائي شيخ الاسلامي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر فرزانه فيضي (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران)

· دکتر محسن قاضي خاني (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر سيروس قطبي (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)

· دکتر حسين قنادزاده گيلاني (عضو هيات علمي دانشگاه گيلان)

· دکتر مهدي کريمي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر الهه کفشدار گوهرشادي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر نادر لطف اللهي (عضو هيات علمي دانشگاه سمنان)

· دکتر بابک مختاراني (عضو هيات علمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران)

· دکتر حميد مدرس (عضو هيات علمي دانشگاه اميرکبير)

· دکتر محمود مشفقيان(عضو هيات علمي دانشگاه شيراز)

· دکتر سيد حسين مظلومي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر مسعود مفرحي (عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس)

· دکتر زهرا مقصود (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر سيد محمود موسوي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر سيد محمدعلي موسويان (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)

· دکتر سيده فاطمه موسوي بايگي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

· دکتر کاميار موقر نژاد (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني مازندران)

· دکتر سيد حسام نجيبي (عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت اهواز)

· دکتر خشايار نصري فر (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز)

· دکتر فرشاد ورامينيان (عضو هيات علمي دانشگاه سمنان)

· دکتر محسن وفايي سفتي (عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس)  تعداد بازدید کنندگان :49863
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.