برگزارکنندگان كنفرانس

logo55ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

blue_head_1

موضوع علم ترموديناميك انرژي است. اولين كاربردهاي علم ترموديناميك مربوط به ماشين هاي بخار بوده است. اين علم در طي ساليان متمادي توسعه پيدا نموده و در صنايع مختلف بكار گرفته شده است.

امروزه از علم ترموديناميك بعنوان يكي از علوم بنيادي در طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي بسياري از فرايندهاي صنايع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشيمي، شيميايي، نيروگاهي، هسته اي، بيولوژيكي استفاده مي شود.

نمودار زير به طور كلي ابزارهاي مورد نياز براي مدل سازي ترموديناميكي و سپس گستردگي آن را براي سامانه هاي متنوع بيان مي كند.

poster14_2  تعداد بازدید - : 16656
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.